TANKEVIRKSOMHED

... DER SPARER DIG FOR EN DEL!

RABAT PR.
1.000 LITER

1.000,-

  • Trin 1VÆLG PRODUKT
  • Trin 2MÆNGDE
  • Trin 3ADRESSE
  • Trin 4ORDRE
  • Trin 5BETALING
  • Trin 6KVITTERING

Salgs- og leveringsbetingelser

På disse sider kan du læse om de betingelser Metax v/iNordvativ a/s (CVR-nummer 30567935) opsætter ved køb af fyringsolie. Disse betingelser gælder for alle handler mellem Metax v/iNordvativ a/s (herefter Metax) og vores kunder medmindre andet er aftalt skriftligt mellem os og kunden inden levering.

Hvordan kan du bestille fyringsolie ved Metax

  • Online bestilling
  • Kontakte os via tlf.: 99 33 33 44

 

Hvem kan bestille ved Metax?

Oliebestilling kan foretages af alle privatkunder over 18 år, som er myndige og har fast bopæl i Danmark, samt erhvervskunder.

Kreditvurdering:

Ved bestilling på faktura, foretager Metax en kreditvurdering inden accept af ordren. Vi forbeholder os retten til at afvise en bestilling, alternativt opkræve betaling forud på baggrund af denne kreditvurdering.

Bestiller du via www.metax.dk, reserveres fakturabeløbet på dit kreditkort, og der foretages derfor ikke kreditvurdering.

Priser

Ved køb via Metax.dk fastlåses prisen til den dag bestillingen er godkendt. Bestilles over telefonen gælder listeprisen på leveringsdagen.

 

Betaling

Ved online oliebestilling reserveres et beløb svarende til bestillingen. Det endelige beløb bliver trukket fra din konto, når vi har leveret olien. Det beløb vi trækker på din konto vil aldrig være større end det reelle fakturabeløb. Beløbet kan aldrig overstige det reserverede beløb.

Ved telefonbestilling sender vi en faktura efter olien er leveret med 14 dages betalingsfrist.

 

Ordrebekræftelse

Hvis en ordre afgives online, så modtager du din ordrebekræftelse med oplysningerne om din bestilling på e-mail, som du så kan printe. Din ordre er først gået igennem når du har modtaget din bekræftelse fra Metax.

Levering

Vi samarbejder med DCC Energi i forbindelse med levering af fyringsolie. Oplysninger som er nødvendige for at leveringen kan finde sted vil blive videregivet til DCC Energi. Udover denne ene undtagelse vil personlige oplysninger  ikke blive videregivet til tredjepart.

Levering af vores olie kan foregå til alle brofaste øer i Danmark. Vi leverer din olie indenfor 3 hverdage efter din bestilling, har du brug for hurtigere levering, gør vi vores bedste for at tilgodese dette.

Vi leverer ikke fyringsolie i weekenderne og på helligdage. Hvis vi har meget travlt, kan der forekomme levering udenfor almindelig åbningstid.

Ved levering over 700 liter påløber der ikke ekstra gebyrer. Leveres der mellem 500-700 liter tillægges småordretillæg på kr. 250.

Har du brug for hastelevering samme dag pålægges et gebyr på kr. 375 inkl. moms. Hastelevering kan kun gennemføres efter aftale med kundeservice på 99 33 33 44.

Hvis det ikke er muligt at levere olien på adressen, f.eks pga en aflåst dør/tanklås, manglende tilgængelighed kan kunden pålægges et gebyr på kr. 250 inkl. moms.

Det er kundens ansvar at tanken er tilgængelig.

 

Lovkrav ved levering

Alle lovkrav i forbindelse med olielevering skal være opfyldt, for at vi kan levere olien til dig. Alle tanke skal f.eks være udstyret med tankalarm.

 

Annullering eller ændring af ordre

Hvis du ønsker at annullere eller ændre din ordre, så skal du hurtigst muligt kontakte Metax kundecenter på tlf.: 99 33 33 44.

 

Reklamation

Ved en reklamation gælder købelovens standard regler.

Du har 2 års reklamationsret fra det tidspunkt hvor du har fået leveret din vare. Hvis din vare lider af en mangel, så skal du kontakte Metax inden for rimelig tid af, at du har opdaget manglen.

 

Ansvar for mangelfuld levering

I tilfælde af en mangelfuld levering vil købelovens regler herom gælde.

 

Opbevaring af personlige oplysninger

Metax opbevarer dine personlige oplysninger ved indgåelse af et kundeforhold. De oplysninger der opbevares er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt oplysninger der er relevante for en evt. fremtidig olielevering.

En kundes IP-adresse bliver registreret i Metax’ database – udelukkende for det tilfælde at der sker et eventuelt misbrug. IP-adressen indeholder ingen personidentificerbare oplysninger.

 

Force majeure

Metax kan påkalde sig force majeure i forhold til mangelfuld og/eller forsinket levering. Eksempler på force majeure kan for eksempel være brand, eksplosion, krig, ekstremt vejr, strejke eller andre forhold, der på den ene eller anden måde besværliggør vores transportmidlers kørsel.

I tilfælde af force majeure vil Metax have ret til at annullere en ordre, eller hvis en hindring gør sig gældende over længere tid, at udskyde ordren og endda reducere den planlagte leverance, da et forholdsmæssigt skøn over fordeling af de midler som Metax i en given situation har tid rådighed kan være nødvendigt for at komme alle kunders bedste til gode. Metax kan i tilfælde af force majeure ikke stilles til ansvar for de tab som en kunde eventuelt kan lide, som følge af en mangelfuld eller forsinket levering. 

 

Klage

Hvis du har en klage, så er du mere end velkommen til at kontakte vores Metax kundecenter

på tlf.: 99 33 33 44.

Hvis denne klage munder ud i en uenighed, hvor skyldsspørgsmålet ikke kan placeres, så kan du klage til Forbrugerklagenævnet. En sådan klage kan enten indgives via deres hjemmeside www.forbrug.dk eller du kan sende et brev til følgende adresse:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Att.: Forbrugerklagenævnet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 

 

Kontakt

Adresse:           Metax v/iNordvativ a/s

K. Christensens vej 6

                             9200 Aalborg SV

 

Telefon:            99 33 33 44

Telefax:             99 33 33 99

E-mail:               info@metax.dk

Hjemmeside:  www.metax.dk

CVR-nr:             30567935

 

 

 

KONXION A/S